Egyesületünk az otthoni szakápolás és hospice területével foglalkozó szervezetek, önkéntes társulásán alapuló, a szakmai-tudományos munkát koordináló, hazai, ágazaton belüli és kívüli kapcsolatok fejlesztését támogató szervezet. 

Törekvésünk fő célja az otthoni szakápolás és hospice, mint ellátási forma általános és speciális érdekeinek védelme, szakmai kereteinek fejlesztése, gazdasági lehetőségeinek elősegítése.

 

Főbb tevékenységek

  • Kiemelt feladata az otthoni szakápolási és hospice szolgálatok összefogása, érdekképviselete, szakmai tapasztalataik hasznosítása

  • Az egészségügyben folyó szakmai és gazdasági tevékenységek közötti összhang megteremtésének elősegítése

  • Szakmaközi és ágazatközi együttműködés előmozdítása

  • Szoros együttműködésen, aktív szerepvállaláson, folyamatos intézményes kapcsolat kialakításán dolgozik a kormány illetékes szerveivel, az ágazati minisztériummal, a felügyeleti, finanszírozási szervekkel, szakmai kamarákkal, kamarai tagszervezetekkel, szakszervezetekkel, szakmai szövetségekkel

  • Közreműködik törvények, jogszabványok, rendeletek, állásfoglalások, előírások véleményezésében, illetve megismertetésében

  • Szakterületünket érintő jogszabályi változtatások, jogharmonizáció elősegítése

  • Évente, változó helyszíneken országos szakmai konferencia megrendezése, mely az otthonápolási szolgálatok tudományos fóruma

  • Segíti tagjai szakmai továbbképzését, tájékozódását