Hatályos rendeletek

Egészségügyi tevékenységre vonatkozó legfontosabb hatályos rendeletek

20/1996. (VII. 26.) NM rendelet

az otthoni szakápolási tevékenységről

16/2002. (XII. 12.) ESzCsM rendelet

az egynapos sebészeti és a kúraszerűen végezhető ellátások szakmai feltételeiről

96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról

60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet

az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről

2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet

az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről

18/2007. (IV. 17.) EüM rendeletaz egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személyek alap- és működési nyilvántartásáról, valamint a működési nyilvántartásban nem szereplő személyek tevékenységének engedélyezéséről

4/2009. (III. 17.) EüM rendelet

az orvostechnikai eszközökről

20/2009. (VI. 18.) EüM rendeletaz egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről

323/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletaz Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről

12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakmai kollégium működéséről

63/2011.(XI.29.) NEFMI rendelet

az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól

66/2011. (XII. 13.) NEFMI rendeletaz egészségügyi szakdolgozó által, orvosi elrendelésre önállóan is ellátható tevékenységek felelősségi, szakmai, szakképesítési és szakképzettségi feltételeiről

33/2013. (V.10.) EMMI rendelet

az egészségügyi szolgáltatók hatósági felügyeletéről, a szakmai minőségértékelésről és a minőségügyi vezetőkről

51/2013. (VII. 15.) EMMI rendeletaz egészségügyi szolgáltatás keretében használt, éles vagy hegyes munkaeszközök által okozott sérülések megelőzésére, az ilyen eszközök használatából eredő kockázatok kezelésére, valamint az egészségügyi tevékenységet végző személyek tájékoztatására és képzésére vonatkozó követelményekről

66/2015. (III.30.) Korm. rendelet

a fővárosi, megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról