Hatályos jogszabályok

Egészségügyi tevékenységre vonatkozó legfontosabb hatályos törvények

1997. évi XLVII. törvény

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről1

1997. évi CLIV. törvény

az egészségügyről1

2003. évi LXXXIV. törvény

az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről1

2006. évi XCVII. törvény

az egészségügyben működő szakmai kamarákról1

2012. évi I. törvény

a munka törvénykönyvéről1