Minőségpolitikánk

A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület legfőbb céljának tekinti a tagjai tevékenységi körébe tartozó feladatok hazai és nemzetközi minőségi követelményeket egyaránt kielégítő színvonalú ellátását.

Tevékenységünk jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, megrendelőink igényeit messzemenően szem előtt tartva kívánjuk biztosítani.

Kötelességünk, hogy ezeket az igényeket a mindenkori szakszerűségi követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk:

 • a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal,
 • a törvényekkel, rendeletekkel, a hatósági előírásokkal, illetve a vonatkozó nemzeti és nemzetközi szabványokkal, egyéb előírásokkal,
 • az előírt és megkívánt minőségi követelményekkel.

Tagjaink kötelessége a jó minőség biztosítására, védelmére és fejlesztésére való törekvés, a minőségi előírások és követelmények betartása.

Célunk, hogy a Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület:

 • a minőségirányítással kapcsolatos tagok, betegek, páciensek, elvárásainak megfeleljen,
 • megrendelőink minőségi igényeit maradéktalanul és gazdaságosan kielégítse,
 • partneri megítélése kedvező és elismert legyen,
 • minőségkultúrája fejlődjék, és a minőség iránti elkötelezettség minden munkavállalónál belső késztetéssé, igényességgé formálódjék,
 • a szakmai tevékenységünk folyamatos mérése, elemzése, értékelése, valamint betegelégedettségi vizsgálatok alkalmazása és a szükséges intézkedések meghozatala a betegellátás színvonalának fejlesztése érdekében,
 • az egészségmegőrzés értékeit szem előtt tartva, a civil szervezetek munkájának segítése,
 • szabályzatok, protokollok és eljárásrendek folyamatos korszerűsítése és következetes betartása,
 • elkötelezett legyen minőségirányítási rendszerének, hatásosságának folyamatos növelése iránt.

A Magyarországi Otthonápolási és Hospice Egyesület minőségirányítási tevékenysége során az MSZ EN ISO 9001:2009 szabványt tekinti irányadónak.

A betegek, páciensek minőségi követelményeinek mind teljesebb körű kielégítése érdekében elvárom tagjainktól a szakadatlan megújulást, fogékonyságot az új módszerek iránt, a töretlen szakmai fejlődést, továbbá minden szinten elvárom a minőségi szemlélet, a minőség iránti elkötelezettség érvényesülését és a minőségi munkavégzést.

Ennek érdekében a Minőségirányítási Kézikönyvben foglaltakat minden Tagunk számára kötelezővé nyilvánítom.

Budapest, 2015. május 01.

Majerné Horváth Anita 
MOHE elnöke