Minőségpolitikánk

A MOHE Csoport legfőbb céljának tekinti feladatainak ellátásában a hazai és nemzetközi minőségi követelményeknek való megfelelést.

Tevékenységünk jó minőségét hatékony módszerek alkalmazásával, a betegek/klienseink, hozzátartozók, igényeit szem előtt tartva, velük együttműködve kívánjuk biztosítani.

Kötelességünk, hogy tevékenységünket a mindenkori szakszerűségi követelményeknek megfelelően összhangba hozzuk:

  • betegeink/klienseink és partnereink elvárásaival,
  • a hazai és a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott módszerekkel, eljárásokkal, ajánlásokkal,
  • a törvényekkel, rendeletekkel, hatósági előírásokkal, nemzeti és nemzetközi szabványokkal, egyéb előírásokkal,
  • a MESZK Etikai Kódexével.

Rendszeres képzéssel és oktatással gondoskodunk arról, hogy ezeket a változó külső és belső körülmények figyelembevételével a MOHE Csoport minden szintjén megismerjék, megértsék, megvalósítsák és fenntartsák. A minőségi munkavégzés elengedhetetlen feltétele a tervezés, a forrásteremtés, a munkatársak szoros együttműködése és a folyamatos szakmai fejlődés. Munkatársaink tevékenységüket hivatásnak tekintik és törekszenek, hogy ezt a betegek/kliensek érezzék és tapasztalják is.

A MOHE Csoport minőségirányítási tevékenysége során az MSZ EN ISO 9001: 2015 szabványt tekinti irányadónak.

Ennek érdekében az Irányítási Rendszer Leírásban foglaltakat minden Otthoni Szakápolási Szolgálat, mint tag számára kötelezővé nyilvánítom.

 

 

Budapest, 2018-03-01

Majerné Horváth Anita

                                                                                                         MOHE elnöke

minosegpoltikank-2018